Kontak Jodoh

Posted by BIRO JODOH on Rabu, 08 Februari 2012

Kontak Jodoh
Kontak Jodoh, Ilmuwan Luce, seperi dikutip oleh Prof. Mansur Rajah dalambukunya Ta ammulatfi Falsafatil Akhlaq, menceritakan kisah seorang wanita yang melakukan hubungan seks tidak sah dengan dokter keluarga. Suatu ketika saat hubungan itu sedang berlangsung, suami wanita tadi datang, sehingga ia diliputi oleh rasa takut yang mengakibatkan ia, Akhirnya, ia melahirkan seorang anak yang lahir cacat, sering gemetaranseluruhtubuhnya. Demikian suasana pembuahan dapat memengaruhi janin dan terbawa serta olehnya.

Blog, Updated at: 2/08/2012

0 komentar:

Posting Komentar